Geografi


Bhutan, som lokalt har været kendt som Druk Yul – Tordendragens Land – siden det 13. århundrede, er et gammelt kongedømme i de østlige Himalayabjerge med en helt enestående kultur og en befolkning som har en dyb tro på buddhisme og naturkræfter. Landet grænser op til Indien i syd og og øst, og til Tibet (Kina) i nord og vest. De aller sydligste dele af landet består af skovbevokset lavland med subtropisk klima, men det meste af landet består af bjerge med adskillige toppe over 7.000 meter. Det højeste er Gankar Punsum, 7.541 meter, som skulle være det højeste ubestegede bjerg i verden. De vigtigste byer - bortset fra et par grænsebyer - ligger i dalene mellem disse to ekstremer i højder fra 1.100 til 2.300 meter.

Merak, ca. 3.800 meter, i den østligste del af Bhutan.

Bhutan dækker et areal på 38.064 km2, og er dermed lidt mindre end Danmark (42.915 km2). Indbyggertallet er omkring 780.000, hvilket giver en befolkningstæthed på kun 21 indb. pr. km2 (DK: 134 indb. pr. km2), og små 40 procent bor i byerne. Gennemsnitslevealderen er for kvinder 68,2 år (DK: 82 år) og 66,5 år for mænd (DK: 77 år). Der er adgang til gratis læge- og hospitalshjælp, men i de fjernere dele af landet kan der være langt til lægen. Regeringen uddeler gratis kondomer i mange variationer, og de promoveres på sundhedsklinikker og af munke i de fjerneste egne af landet.